DOE-HET-ZELF.


U heeft niet voor alles een technieker nodig. Tips nodig voor uw herstelling? Neem een kijkje bij onderstaande veel gestelde vragen.

1. Spanningsloos maken
 • Netsnoer uittrekken
 • 1 minuut wachten
2. Spanning hernemen
 • Netsnoer in stopcontact steken
3. Bediening tafels
 • Tafel helemaal naar boven sturen
 • Bediening tafel omhoog 20 seconden extra inhouden
4. Reset controlebox
 • Led op controle box gaat pinken
1. Reset tafel
 • Reset uitvoeren zoals boven vermeld
2. Bedienen afstandsbediening
 • Knop op handbediening indrukken
 • Led op afstandsbediening gaat pinken
3. Werking testen
 • Test de werking van de afstandsbediening
1. Demonteren gasveer
 • Onderkant gasveer losmaken van het chassis van de tafel
 • OPLETTEN!! Gasveer kan uitschieten
 • Gasveer tegen de richting van de klok losdraaien uit beweegbaar deel
2. Activeren gasveer
 • Klein pinnetje op gasveer indrukken
 • Gasveer van lengte maken als oude
3. Monteren gasveer

Nazicht dagelijks uit te voeren
 • Visuele controle netsnoer
 • Visuele controle op beschadigingen
Onderhoud jaarlijks uit te voeren
 • De punten aangeduid in onderstaande afbeelding dienen jaarlijks gesmeerd te worden om de optimale werking van uw behandeltafel te garanderen.